Mapache

De Uiquipèdia
Direccions ràpides: navegació, Busca
Mapache

El mapache (del mahua mapach) és un animal mamífer carnicer d'Amèrica del Nort, paregut al teixó, en la pell grisa fosca, morro blanc i coa en anells blancs i foscs.

Ferramentes de l'usuari
Espais de noms

Variants
Accions
Navegació
Ferramentes