Musaranya

De Uiquipèdia
Direccions ràpides: navegació, Busca
Musaranya

La musaranya (del llatí müs aranêa), és un animal mamífer insectívor de l'espècie Sorex vulgaris, paregut a un ratolí, pero més chicotet, de morro puntagut, ulls menuts i pèl gris.

Ferramentes de l'usuari
Espais de noms

Variants
Accions
Navegació
Ferramentes